DJ

 • Dj
 • DJ Cơ Bản (Basic Dj)
 • Nếu bạn là người mới tiếp cận đến DJ, bạn luôn luôn muốn học để chơi nhạc thì đây là khóa học dành cho bạn. Hãy đến và dành thời gian tại Hyper Dj để kết hợp cùng với những…

 • Pro Dj
 • DJ Toàn Diện (Pro Dj)
 • Khóa DJ Toàn Diện là một khóa học 48 buổi toàn diện trong đó hướng dẫn học viên đầy đủ các kỹ năng DJ : khuôn khổ, nhịp phách, kỹ thuật xử lý hiệu ứng, sử dụng phần mềm … Trong nhiều…

 • Dj
 • DJ Nâng Cao (Advanced Dj)
 • Giáo trình khóa học DJ nâng cao Kế hoạch của giáo trình sẽ được phổ biến qua bài “test” trực tiếp để kiểm tra trình độ và tiếp nhận khóa học nâng cao. Bổ sung những kiến thức còn thiếu…

 • Digital Dj
 • DJ Kỹ Thuật Số (Digital Dj)
 • Khóa học dj kỹ thuật số : chương trình bao gồm sự kết nối kỹ thuật số với thiết bị Dj. Bạn có nhiều sự lựa chọn sử dụng phần mềm Dj : Serato Scratch Live, Serato Dj, Traktor Scratch…