Producer

  • producer
  • Producer Cơ Bản (Basic Producer)
  • Với 11 bài tập trong 3 tháng khóa học producer cơ bản sẽ dạy bạn làm thế nào để sản xuất âm nhạc với các phần mềm. Các giảng viên sẽ sử dụng những bài nhạc đã phát hành để dạy…

  • avandced-producer
  • Producer Toàn Diện (Pro Producer)
  • Với 2 giáo trình và 16 bài tập trong 4 tháng, khóa học producer toàn diện sẽ dạy bạn sản xuất âm nhạc. Kỹ thuật sử dụng âm thanh, tạo âm thanh chuyên nghiệp. Các chuyên gia của Hyper DJ sẽ…